Book Creator – fremmer kreative og utforskende elever

Maria StubhaugBlog

Ifølge nye læreplaner skal elevene få mulighet til å vise sine ferdigheter på varierte måter.

Book Creator passer derfor godt fordi den lar elevene utforske, være kreative og lære på en mer spennende og allsidig måte.

Jeg underviser i spansk på videregående skole og bruker Book Creator gjennom hele skoleåret. I løpet av året lager hver elev sin egen bok der de forteller om seg selv, omgivelsene sine, hverdagen og interessene sine og nærområdet. Etter hvert utforsker vi også kultur og tradisjoner. Med denne arbeidsmåten lærer elevene gradvis å ta språket i bruk med varierte arbeidsmetoder og kreative arbeidsprosesser.

Book Creator lar oss kombinere ulike medier som tekst, bilder, videoer og tale, i tillegg til unike muligheter for å sette inn elementer fra Google Maps og 3D-modeller som viser kjente bygninger. Dette gir språkinnlæringen et ekstra element. For hvert tema vi jobber med, setter elevene sammen en presentasjon med tekst i kombinasjon med lydopptak der de snakker rundt temaet vi jobber med. På denne måten får jeg som lærer god innsikt i både skriftlige og muntlige ferdigheter. Book Creator lar meg dessuten kontinuerlig gi feedback gjennom kommentarverktøyet og elevene kan kommentere tilbake til meg. Altså skaper vi dialog rundt læringsprosessen.

Som lærer i videregående skole var jeg ute etter alternative kreative undervisningsopplegg som elevene kunne bruke til å utforske språkferdighetene sine. Book Creator viste seg å passe helt perfekt! Nå har også elevene mulighet til å laste ned boka i pdf-format, bruke den som en veiledning til eksamen, eller ta vare på boka som et minne.

I fremmedspråkundervisningen har vi lenge kjempet en kamp mot Google Translate. Mange elever liker å velge hurtigløsninger for å finne svar på hvordan de skal formulere en setning. Min løsning ble derfor å la elevene jobbe med alle tilgjengelige hjelpemidler, men de skulle begrunne hva de gjorde, hvordan og hvorfor. Gjennom å ta i bruk Book Creator, kunne vi jobbe med flere medier samtidig; tekst, bilder, video og taleopptak. Dette gav oss mange muligheter til å bruke språket på sammensatte måter.

Book Creator gjør det enkelt for meg som lærer å tilpasse og tilrettelegge læring der elevene befinner seg i læringsprosessen. Elevene får jobbe med språket tilpasset sitt eget nivå, og jeg som lærer får inn varierte vurderinger. Gjennom å bruke kommentarverktøyet kan gi kontinuerlige individuelle tilbakemeldinger gjennom hele arbeidsprosessen.

Det jeg liker best med Book Creator, er at det er så enkelt og intuitivt å ta i bruk. Ingen opplæring er nødvendig. I tillegg passer det godt med nye læreplaners fokus om å la elevene være kreative og utforskende. Vi retter fokus mot prosessarbeid og ikke sluttproduktet alene. Elevene skal kunne bruke språket (faget) på måter som fremmer lærelyst og de skal få muligheten til å vise ferdighetene de tilegner seg på varierte måter. Dette får vi til med Book Creator.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *